《RM》Phản ứng của Kwang Soo khi được chơi cùng Jennie 😂😂

29 thoughts on “《RM》Phản ứng của Kwang Soo khi được chơi cùng Jennie 😂😂

  1. Thật sự coi rm mà cứ ám ảnh bà sm. Tại cái ông pd cứ phóng to mặt bả. Cái mình đang coi vui thì phóng to mặt bả ra. Giật cả mình. Riết rồi ám ảnh.

  2. Nói chứ, vô tình mà mình thấy được họ gần như là "hôn" nhau thông qua nhóc kanguru nhồi bông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *