🆕 13/12/2019 – Chương Trình Phát Hình TRUYỀN THÔNG CÔNG LÝTTCL Nr 50
Hội Luận Người Yêu Nước

Nội dung chi tiết
1. Thông Báo từ VPTT /CPQGVNLT
2. Bản tin quốc nội
3. Lịch sử nguồn gốc của là Hoàng Kỳ
4. Dân Tộc không của riêng ai
5. Hội Luận người Yêu Nước

Xin kính mời quý vị cùng theo dõi
Trân trọng cảm ơn
TTCL

Kết thúc cuộc trò chuyện
Nhập tin nhắn…

Nguồn:

═════════════════════════════════════════
Downloads
– (MP3 ~30 MB):
– (For smartphones / 3GP ~70 MB):
═════════════════════════════════════════

══════════════════
*** TRƯNG CẦU DÂN Ý ***
══════════════════

Link này là của CPQGVNLT. Kính mời đồng bào và qúy vị nhân sĩ tham gia để TRƯNG CẦU DÂN Ý:

☞ cpqgvnlttcdy.com (
☞ tcdy.info (
☞ tcdy.us (
☞ tcdy.world (

*** LIÊN ĐOÀN HẬU DUỆ ĐỆ TAM VNCH ***
– Đơn Xin Việc Làm / Đơn Xin Việc Làm
☞ vnch3.com (

*** Đơn Khiếu Nại (COMPLAINT) ***


Nguồn: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm bài viết: https://dragonquest-10.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *