Amply nhỏ có đánh được loa công suất lớn không ? CƯƠNG AUDIO LAI CHÂU 0918099388

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *