Amply Pioneer 8900 lòng vàng, 8 sò toshiba chữ đỏ. Loa Cerwin Vega RE25 tuyệt đẹp.LH 03436.12345

3 thoughts on “Amply Pioneer 8900 lòng vàng, 8 sò toshiba chữ đỏ. Loa Cerwin Vega RE25 tuyệt đẹp.LH 03436.12345

  1. 8 con sò sắt bằng bao con sò than nhỏ vậy. sò nào tốt hơn bao nhiêu w .đánh nổi cặp loa cewin vega 380SEvsD9 ko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *