Anh tài xế ba gác Bến Tre chất phác, chân thành trong từng lời nói, hứa sẽ lo cho vợ dù khó khăn 😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *