Avatar Star VN – Sát Thủ BY [KOL] Shyn

21 thoughts on “Avatar Star VN – Sát Thủ BY [KOL] Shyn

  1. GAME NÀY CÓ 1 THỜI NỔI NHƯNG DO HACK QUÁ NHIỀU NÊN MỌI NGƯỜI HẦU NHƯ BỎ HẾT . BAN ĐẦU MÌNH TƯỞNG GAME SẬP CƠ . NHƯNG BÂY H CÒN CÓ AI CHS NHIỀU K ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *