Back To School | MINA Behind the Scenes

35 thoughts on “Back To School | MINA Behind the Scenes

  1. Đây là hậu trường của clip Back To School và cảnh Mina thu âm bài “Tiến Quân Ca”, Mina quay clip này tốn 2 ngày đó ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *