Bài 6 Tạo slider bằng slider revolution và đưa ra ngoài page

3 thoughts on “Bài 6 Tạo slider bằng slider revolution và đưa ra ngoài page

  1. Bài viết rất chi tiết. Mình đã follow nó để tạo ra trang web của riêng mình
    Giờ là bước tiếp theo: làm sao phát triển lượng truy cập đây . mình làm được rồi. Thanks! . wordpress log thì làm sao mà sài plussin dduoc khi ko nang cấp tai khoản

  2. e muốn hỏi, làm thể nào để video cũng hiển thị trên điện thoại nữa hả a? vì e cài, thì trên điện thoại nó k hiển thị ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *