Bài 7 4 Thống kê DATA TABLE 1 biến Excel

3 thoughts on “Bài 7 4 Thống kê DATA TABLE 1 biến Excel

 1. Em làm theo câu điều kiện và chọn vùng rồi nhưng khi chọn data -> what if… nhưng chữ data table k chọn đc là sao ạ?

 2. Xem thêm : Videos tại Tự học Excel – http://www.tuhocexcel.net/videos

  -[Video] Giới thiệu về Excel 2007 , Excel 2010 ,Excel 2013,Excel 2016 http://www.tuhocexcel.net/2017/07/vid...
  -[hình]ư [Hướng Dẫn Học Excel 2007 – 2010] Bài 1: Giới Thiệu Excel 2007 , 2010 http://www.tuhocexcel.net/2017/07/huo...
  – Thông tin Tực HỌc Excel : http://www.tuhocexcel.net/p/gioi-thie...
  – Sơ Đồ Web : http://www.tuhocexcel.net/p/so-o-web-...
  – Liên kết web : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-ket-...
  – Hỏi Đáp Trực tuyến : http://www.tuhocexcel.net/p/chat-truc...
  – Liên hệ : http://www.tuhocexcel.net/p/lien-he-t...
  – Xem thêm Về word : http://www.tuhocexcel.net/search/labe...
  – Các ứng dụng hộ trợ Excel : http://www.tuhocexcel.net/search/labe...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *