Bạn đã biết mua máy giặt gì cho đông này chưa?

One thought on “Bạn đã biết mua máy giặt gì cho đông này chưa?

  1. toi mua may giat o HC thai binh bi gio nc ma goi ky thuat hen cho ky thuat toi ma chi mai ko den tu gii toi ko bao gio mua gi o do nua vi say cham soc khach hang ko gia gi chi ban dc hang thoi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *