Bão số 4 đổ bộ vào đất liền, cây xanh đổ khắp Hà Nội

25 thoughts on “Bão số 4 đổ bộ vào đất liền, cây xanh đổ khắp Hà Nội

  1. BÃO ƠI HÃY MẠNH NỮA LÊN VÀ HÃY ĐEM ĐẾN CƠN BÃO CỦA DIỆT VONG CỦA NHÂN LOẠI 😡😡😡😡😡😡😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😓😤😤😤😤😤

  2. Đâu phải sống trong thủ đô là sướng đâu . Bão . Ô nhiễm môi trường đứng đầu thế giới :)) cứ ở tỉnh lẻ thôi

  3. Thời tiết thất thường quá!!
    Cứ sáng nắng chiều mưa giữa trưa làm quả trời sập, thế này thì khổ!! :vvv

  4. 100 máy bay phản lực dàn hàng bay lên hướng của bão và quay mông lại bão to mấy cũng tan thành mây khói 😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *