Bão Tình 1972 | Phim điện ảnh Sài Gòn Việt Nam trước 1975

10 thoughts on “Bão Tình 1972 | Phim điện ảnh Sài Gòn Việt Nam trước 1975

  1. Vnch giờ bị trần dần và bà gì cầm rác chốg sản làm nhục rồi và các
    Anh hùng vnch bị dìm thương tiếc 🙁

  2. Giọng gái Sài gòn xưa nghe dễ thương quá,giờ diễn viên toàn gái miền tây nói nghe chối tai quá ,nhất là con be Kim tuyến gì đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *