Bố mất vì ung thư, con trai 17 tuổi năm viện 9 năm vì căn bệnh Đại thực bào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *