Ca khúc da vàng – Khánh Ly – Trịnh Công Sơn

44 thoughts on “Ca khúc da vàng – Khánh Ly – Trịnh Công Sơn

  1. Những thời khắc cuối cùng của năm 2019 chờ đợi sáng 2020.. chúc mọi người an lành đầm ấm 1 mùa xuân

  2. Bai hát Du Mục cua bác Trinh cong Son nghe sao ma tham thía qua………ca 1 dan bo tran vào thanh pho no an sach ca nhung gi cua thanh pho. Bay gio no khong con cai gi de an nua chac co le no se ban re To Quốc de co cai cho bon no an thoi.😩

  3. Hong sung cua người vo san di đen dau la se co nhung xác người Tu Ban nga xuống. Bat ke người gia yeu. Tre tho. Người tri thuc.???????…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *