Cách kết nối điện thoại với tivi qua bluetooth

24 thoughts on “Cách kết nối điện thoại với tivi qua bluetooth

  1. Kênh óc chó đúng là lũ bắc kỳ lồn lm dài vòng cũng k kết nối Bluetooth tivi và ĐT xl câu thời gian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *