Cách làm dài móng tay NHANH BẤT NGỜ dễ dàng tại nhà

40 thoughts on “Cách làm dài móng tay NHANH BẤT NGỜ dễ dàng tại nhà

  1. Kênh uy tín quá !
    Chỉ cần sau 2 tuần móng tay tôi mọc dài như thước .
    Thích lắm vì từ nay khỏi phải gắn móng tay giả.
    Thank you AD nhiều ❤❤❤❤❤❤

  2. Can thật bị lừa ấy 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😴😏😏😏😏😏😏😏😏😏😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😏😘😘😏😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

  3. Hai bàn tay . Tai trái thì phải cắt , tay phải thì đc nuôi để gảy ukulele thì toàn gẫy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *