Cách làm dipping không bị nứt

10 thoughts on “Cách làm dipping không bị nứt

  1. Sau 3 tuần khi khách trở lại, có thể làm remplir hay phải tháo ra hết . Nếu phải tháo ra xin chị huống dẫn cách tháo mà không làm hư móng của khách ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *