Cách người Hàn Quốc ăn nhân sâm Hàn Quốc 한국인들이 인삼 먹는 법Hồi còn ở Việt Nam, có một câu hỏi mà mọi người luôn hỏi mình
Đó là “Mua nhân sâm ở đâu thế??”
Hôm nay mình sẽ trả lời câu hỏi này

제가 베트남에 있었을 때 많은 베트남 사람들이 저에게 항상 하는 질문이 있었어요.
“인삼은 어디에서 사요??”
오늘은 한국 사람들이 인삼을 먹는 방법에 대해 이야기 해 봤어요

▶ Facebook:
▶ Music: Longing by Joakim Karud

© 해당 영상의 저작권은 Cô Soom-giáo viên tiếng Hàn xịn 채널에게 있습니다. 이 영상을 공유하는 것은 가능하나 허가 없이 변경/배포는 불가합니다.
© Bản quyền thuộc về Cô Soom-giáo viên tiếng Hàn xịn
Các bạn được quyền chia sẻ video này. Các bạn không được quyền chỉnh sửa, phát hành lại video này mà chưa có sự cho phép.

# NhanSam # hồng sâm # sieu nhan sam set

source: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://dragonquest-10.com/category/lam-dep/

8 thoughts on “Cách người Hàn Quốc ăn nhân sâm Hàn Quốc 한국인들이 인삼 먹는 법

  1. 10:33 Mình đã viết nhầm giá: 240,000 VND -> 24,000 VND / 400,000 VND -> 40,000 VND …. Xin lỗi mọi người nhé!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *