Cách nhận biết dúi mang thai. Dúi động đực

4 thoughts on “Cách nhận biết dúi mang thai. Dúi động đực

  1. Chia sẻ của a hữu ích thật, nhưng e ở tận sài gòn, ko biết làm sao lấy giống bên trại a đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *