Cách Nhìn MÓNG Chân

31 thoughts on “Cách Nhìn MÓNG Chân

  1. Cho mình hỏi gà một chân 3 hàng vảy một chân 2 hàng vảy chân trắng 3 mong đen 1 mong trắng mo đen

  2. Ad ơi cho e hỏi gà e nó bị ngón chân giữa ( ngón chúa ) nó bị vênh ra ngoài , ko cặp vào trong các sư kê cho e hỏi có đá đc ko ạ

  3. Thư hùng nồi. 🤣 gà chân cua có chơi đc k a. Bán nguyệt cả ngón chúa cả ngón nội. Đi với cặp đùi dẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *