Cách Trồng Lại Những Cây Mai Mua Ở Nơi Xa Gởi Về

6 thoughts on “Cách Trồng Lại Những Cây Mai Mua Ở Nơi Xa Gởi Về

  1. Chú mua cúc tiên sinh của cháu và làm theo hướng dẫn nên cây đâm tượt mạnh, sống tốt, chú rất thích ngày nào cũng ngắm theo dõi sự phát triển thấy rất thú vị, chú rất cưng cây cúc này so với những cây mai khác vì nó được trồng tại Bình Định rồi vượt đường dài đến vườn của cháu rồi vượt hơn 130 km đến nhà chú nên nó được cưng là phải, hy vọng tết này nó trổ bông thì thú vị bội phần.

  2. Anh Long cho tôi hỏi, mình trồng cúc tiên sinh muốn canh cho hoa nở đúng với ngày tết, mình xước lá vào ngày nào trong tháng chạp âm lịch, xin cám ơn anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *