Cài đặt stanby, màn hình chờ, thời gian tắt màn hình trong win 7

12 thoughts on “Cài đặt stanby, màn hình chờ, thời gian tắt màn hình trong win 7

  1. sao máy của mình chơi game
    mình toàn treo để qua đêm mà cứ 1 lúc máy tự tắt màn hình đi và không kết nói gì nữa
    mong bạn giúp mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *