Cận Cảnh Con Cua Đồng Vừa Mới Lột | crabs molting

39 thoughts on “Cận Cảnh Con Cua Đồng Vừa Mới Lột | crabs molting

  1. Ak thì ra là cua lột hèn chi hồi đó em bắt một con cua nuôi mà em bắt có một con mà ngũ tới sáng đâu ra 2 con một con chết còn một con mềm xèo lun

  2. Sang mới ra líp là mình xem, thích nhất là sang rất chân thật và giản dị, mình nói có đúng k mọi người…

  3. Sao anh không làm dấu tick cho minh dấu tích trắng kênh của anh đã đặt được nhiều người đăng ký rồi Mà sao anh không có dấu tích trắng

  4. Hôm bữa nhà e cũng có 1 con cua lột dưới cầu bắt nó lên mềm lắm để qua ngày sau nó cứng cứng lại nó hung bán lắm đưa tay vào là có kẹp sau đó cho nó vô nồi luộc luôn:))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *