Cấu hình game Blade and soul mobile revolution | TẦN GAME

7 thoughts on “Cấu hình game Blade and soul mobile revolution | TẦN GAME

  1. Vãi lờ thằng youtube. Mình quay màn hình lẫn nhạc nền trong game thế mà nó liệt mình vào trạng thái bản quyền luôn. Vãi Lnôifn thằng youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *