Cây lạ ở Miền Tây nở hoa sau 5 năm trồng và cái kết ngứa kinh khủng