Chặn quảng cáo trên Android không cần Root 2019

14 thoughts on “Chặn quảng cáo trên Android không cần Root 2019

  1. Tất cả Adguard VN toàn là giả không chặn được quảng cáo duy nhất cái Adguard Tiếng Anh này có thể chặn được quảng cáo..

  2. làm y hệt vậy rồi vẫn thấy quảng cáo. toàn loại quảng cáo che hết màn hình. X đi thì trở lại màn hình chính hết. ức chế vl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *