Chèn bảng tính excel vào Word 2007, 2010, 2013

4 thoughts on “Chèn bảng tính excel vào Word 2007, 2010, 2013

  1. A ơi cho e hỏi, bảng tính excel trong word của e bị mất thanh công cụ, nhưng word vẫn còn thì làm thế nào để nó hiện lại ạ( e làm mấy cách rồi vẫn ko hiện ạ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *