Chi 20 Triệu Một Đêm Ở Hạng Phòng Cao Cấp Nhất Trên Du Thuyền 6* Hera Vịnh Hạ Long #P1Có mỗi mình mình là người Việt Nam trên du thuyền hạng sang Hera ở Vịnh Hạ Long. Mình muốn người nước ngoài nhìn vào người Việt Nam mình để họ thấy.

source: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://dragonquest-10.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *