Chi trả tiền đền bù GPMB vùng ảnh hưởng bãi rác Nam SơnDo bãi rác Nam Sơn phát tán mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của một số người dân 3 xã Nam Sơn, Hồng Kỳ và Bắc Sơn nên từ đầu năm 2019, thành phố Hà Nội quyết định di dời dân, đền bù giải phóng mặt bằng đối với những hộ dân có nhà, ruộng, đất nông nghiệp trong phạm vi bán kính 500 mét tính từ tường rào bãi rác Nam Sơn ra khỏi vùng bị ảnh hưởng.

source: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://dragonquest-10.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *