Chuyển Word sang PDF không bị lỗi size, font và công thức Toán – [NHC]

9 thoughts on “Chuyển Word sang PDF không bị lỗi size, font và công thức Toán – [NHC]

  1. MÌNH LÀM NHIỀU ZOÀI. CÁNH DUY NHẤT ĐỂ KHÔNG BỊ NHẢY CÔNG THỨC VÀ FONT LÀ DÙNG PHẦN MỀM ADOBE Illustrator. ĐỔ TEX VÀO VÀ SAVES DẠNG PDF. 100% CHUẨN LUN.

  2. vậy mà mình cứ tìm kiếm công cụ chuyển trên mạng, luôn bị lỗi format …Vô cùng cảm ơn bạn! ( đã like & đăng ký để học nhiều bài hay)

  3. công thức từ 2010 sang PDF của mình đều bình thường ra tiệm In nó bị lỗi công thức mặc dù vẫn size 13 Times new…. là bị gì bạn… Mục lục thì bị dính chữ….

  4. em làm nhiều cách trên mạng đổi trực tuyến mà nó vẫn bị lỗi công thức mà không thể sửa được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *