Cố định hình dạng và vị trí của shapes trên bảng tính excelCố định hình dạng và vị trí của shapes trên bảng tính excel ▷ Khoá học “Học Excel, Có Việc Ngay”: ▷ Khoá học “Hãy để VBA giúp bạn…

Nguồn: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm bài viết: https://dragonquest-10.com/category/cong-nghe/

2 thoughts on “Cố định hình dạng và vị trí của shapes trên bảng tính excel

  1. Rất hay, bổ ích, mong bạn hướng dẫn về cố định dòng tiêu đề nhưng tuỳ chọn được số dòng tiêu đề cần cố định.

  2. a ơi có cố định được như kiểu freeze pane không ạ? nó sẽ cố định cả khi mình scroll xuống dưới ấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *