Có 99 kênh truyền hình số mặt đất xem được miễn phí tại Hải Phòng.

2 thoughts on “Có 99 kênh truyền hình số mặt đất xem được miễn phí tại Hải Phòng.

  1. Nãy giờ em đếm lại danh sách kênh của tv nhà anh có tổng cộng là 96 kênh không bị mã hóa. Thế thì tại sao anh lại bảo là 99 kênh?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *