Có Gì Ở Chợ Đêm Đà Lạt !?, Ăn Đêm Thôi Nào ! | Meena Channel

22 thoughts on “Có Gì Ở Chợ Đêm Đà Lạt !?, Ăn Đêm Thôi Nào ! | Meena Channel

  1. Chị meena ơi ! Em cung đi chợ đêm đà lạt và em cung có cái mu giống chị mà màu hồng ở đó hơi lạnh đúng hông chị

  2. Lúc mà chị ôm con doreamon cái khách sạn đằng sau là khách sạn nice dream nhà em mà đi Đà Lạt toàn ở khách sạn đó khônh à

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *