Cô này đả hết bệnh tiểu đường nhờ cây này

21 thoughts on “Cô này đả hết bệnh tiểu đường nhờ cây này

  1. Bố e bị tiểu đường a làm ơn cho e xin ít la ít hạt cây đuôi chuột với a,oc đoàn khác tách,tiểu khu cấp ba thị trấn nông trường mộc châu sơn la0843957457

  2. lá này tôi có đi xin ở trên tây ninh .xin cây về trồng mà họ ko cho.họ nói chính tay họ đưa thì mới hết bệnh.

  3. đường tôi 6.5 tôi nhai 7 ngay một ngày 3' lần nó lên11.2 tôi không có gian dối nửa lời tôi không uống thuốc hạ đường nai được 10 tuần đường vẩn 7. mà thoi tôi mơi nhai lá đuôi chuột 7 nó lên 11.2 hỏi chú nó chiều phải không

  4. chổ nao củg wan cao mih bêh nge củg muon tri nhưg xin nhièu chổ chăg thay ai hòi âm nản thiet ai co xin it cay jiôg cám ơn nhièu

  5. Không cần phải gieo bằng hạt . Chỉ cần cắt cành cắm xuống đất ẩm tưới nước cho ẩm thì sẽ sống

  6. Anh ơi anh cho em xin lá đuôi chuột được không anh em bị đau Bau tử còn Mẹ em thì bị hở van tim đó anh anh ở tiền gian mà ở huyện nào vậy anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *