Cờ Vua : Nguyên lý 1 – Cần bắt đầu ván cờ Như Thế Nào??

31 thoughts on “Cờ Vua : Nguyên lý 1 – Cần bắt đầu ván cờ Như Thế Nào??

  1. 6:22 bạn quá dở khi đánh hậu f6 mình nghĩ nên mã c6 là tốt nhất vừa phát triển quân vừa có thể làm hậu ra khỏi ô nguy hiểm nữa chứ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *