Công ty CP Tanaphar du lịch hè 2019 Cửa Lò – Nghệ AnCông ty Cổ phần Tanaphar sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe và trang thiết bị y tế, tổ chức du lịch hè 2019 cho toàn thể CBCNV tại bãi biển Cửa Lò Nghệ An và tới thăm quê Bác vị cha già dân tộc.

source: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://dragonquest-10.com/category/du-lich/

One Response

  1. tame hư hong,

Leave a Reply