Crossy Road đã chơi là nghiện, 4 người chơi càng vui

20 thoughts on “Crossy Road đã chơi là nghiện, 4 người chơi càng vui

  1. em rất thích game "cut the ropbe" và game "realm defense". 2 game đó chơi là nghiện luôn đấy. khi nào anh đăng cách chơi 2 game đấy đi. hay lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *