Cuộc Sống Mỹ: Đi Home Depot mua hoa về trồng – Phần 2

6 thoughts on “Cuộc Sống Mỹ: Đi Home Depot mua hoa về trồng – Phần 2

  1. Home depo này bán đa dạng lắm luôn. Ở nhật bản hệ thống siêu thị này cũng nhiều khắp .

  2. Cảm ơn hai bạn đã cho mọi người biết thêm nhiều loài hoa ở xứ bạn. Cuộc sống ở mỹ thú vị thật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *