Đà Nẵng thu hồi giấy phép xây dựng 36 biệt thự tại khu đô thị Phú Mỹ An

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *