Đài PT-TH Đà Nẵng – Testcard,nhạc chỉnh đài,hình hiệu mở sóng,GTCT trong ngày của DRT2(6h 8/10/2016)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *