Đáng tiếc không phải anh Phần 01

2 thoughts on “Đáng tiếc không phải anh Phần 01

  1. 1 câu chuyện rất hay mà bạn đọc bị lỗi không nghe được tiếc quá mấy tập sau bị rè quá. mong sẽ có kênh khác đọc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *