Đất nặn hình con vật, vịt, cá, bướm, cây cối, xe cộ, ngôi sao (Chim Xinh)Đất nặn tạo hình động vật và đồ đạc giúp bé vừa chơi vừa học, rèn luyện sự khéo và sáng tạo trong quá trinh nặn tạo các con vật hay những vậy dụng khác. Bộ đất nặn bao gồm nhiều khuôn và 5 hũ đất khác nhau.
Để mua đất nặn các bạn vào đây nhé:

Nguồn: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm bài viết: https://dragonquest-10.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *