Đầu tiên 과니 đi chơi Đà Lạt với bạn Hàn Quốc và bạn Na Uy (2)Mình cảm thấy phong cảnh Dà Lạt rất yên tĩnh và yên bình
Mình nhớ Đà Lạt
instagram :
Xin lỗi vì trễ giờ upload. Bây giờ mình đã đến Hàn Quốc.
Mình sẽ quay phim về Hàn Quốc từ bây giờ. Hãy mong đợi! ^^
Cám ơn ne~

music :

source: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://dragonquest-10.com/category/du-lich/

10 thoughts on “Đầu tiên 과니 đi chơi Đà Lạt với bạn Hàn Quốc và bạn Na Uy (2)

  1. The Korea people loved The Republican of Vietnam very much before 1975 , In fact , in the South of Vietnam , One Highway was as The Korean High-way , near Thu Duc province , South of Vietnam -Thanks ! 09-06-2019

  2. For the Korean and Foreigners. Why everytime eat the rice papers you must tell waiters to bring a bowl of water. So you spread a bit of water on the surface of rice paper to make it wet and softer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *