Dạy đồ hoạ Online: ghép trái cây tạo hình trong photoshop

5 thoughts on “Dạy đồ hoạ Online: ghép trái cây tạo hình trong photoshop

  1. thưa cô là sao em cắt r ..và di chuyển k đc ạ…cô có thể giải thích đc k ạ..e có làm theo hướng dẫn như clip r nhưng ẫn k đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *