Điều trị các dòng loa JBL,cerwinvega,bose… đã có Marantz PM4 classA Thắng Audio 0983698887

2 thoughts on “Điều trị các dòng loa JBL,cerwinvega,bose… đã có Marantz PM4 classA Thắng Audio 0983698887

  1. Đây là sự lựa chọn khéo léo… tiếng mềm, sạch có chiều sâu, giá vẫn ổn… anh em nên cân nhắc khi chơi để những thứ ko đúng giá trị thật của nó trở về đúng nghĩa… thân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *