[dờ dẫm tv]chế yên thú nhún hơi cho xe điện mi ni cực êm và độc đáo.Video là quá trình chế tạo chiếc yên bằng thú nhún cho chiếc xe điên mini của mình.Qua trình cắt sắt,tiếp theo là hàn các đoạn sắt đã cắt thành giá đỡ cho thú nhún,và công đoạn sơn cho chiếc xe.Cuối cùng là chạy thử chiếc xe mới hoàn thành.

source: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://dragonquest-10.com/category/du-lich/

2 thoughts on “[dờ dẫm tv]chế yên thú nhún hơi cho xe điện mi ni cực êm và độc đáo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *