Độ máy kích TOSHIBA -FY-Z2 thành máy igbt đánh tất cả loại nước mặn lợ ngọt

Độ máy kích TOSHIBA -FY-Z2 thành máy igbt đánh tất cả loại nước mặn lợ ngọt

source: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://dragonquest-10.com/category/cong-nghe/

17 Comments on "Độ máy kích TOSHIBA -FY-Z2 thành máy igbt đánh tất cả loại nước mặn lợ ngọt"

    Minh có con máy 20fet to ,,TQ,, muốn độ lai để đạt hieu qua cao hơn,,minh k đánh nc mặn,và thả cáp ca chạch,cá trê,,vay phải tốn bao nhieu tiền,dc thi minh alo,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*