Dừa Bonsai | Chọn Dừa Ẻo Gáo Nhỏ Làm Dừa Kiểng | Bước Đầu Làm Dừa KiểngDừa Bonsai | Chọn Dừa Ẻo Gáo Nhỏ Làm Dừa Kiểng | Bước Đầu Làm Dừa Kiểng
– Đây là những trái dừa ẻo (éo) gáo nhỏ dài rất đẹp chọn làm bonsai dừa thì rất đẹp, nhìn nó giống những trái dừa bonsai của indonesia
#dừabonsai
#cocobonsay
#kelapabonsai
#bonkla

source: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://dragonquest-10.com/category/lam-dep/

6 thoughts on “Dừa Bonsai | Chọn Dừa Ẻo Gáo Nhỏ Làm Dừa Kiểng | Bước Đầu Làm Dừa Kiểng

  1. COCO BONSAI
    S & L 👌 🙏 SUPPORTING YOU
    Nice to meet you my new friend…
    May you visit and support me back please… thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *