Dung dịch chuyên dùng Cho Hoa trồng thuỷ Canh

16 thoughts on “Dung dịch chuyên dùng Cho Hoa trồng thuỷ Canh

  1. Anh chia sẽ loại dung dịch để giúp cây cảnh đừng bị vàng lá và thuối rễ hay lắm anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *