DŨNG TRỌC HÀ ĐÔNG sắp sửa ra mắt bộ phim : BỎ CON GIỮA CHỢ